The 24th Shanghai International Film Festival – Opening Ceremony

Actor Wei Chen, producer Wang Zhonglei, actor Zhang Hanyu, director Yang Feng and actor Yu Haoming attend opening ceremony of the 24th Shanghai… Actors Lin Boyang, Sun Yizhou, Lei Jiayin, director Zhang Yimou, Zhou Dongyu, Xu Yajun and Chen Tong attend opening ceremony of the 24th Shanghai… Actor Zhang Yu, director Zhang Mo, director Zhang… Continue reading The 24th Shanghai International Film Festival – Opening Ceremony